Reitan Convenience Latvia antropocēna stratēģija
4A1A9339

Ilgtspējas jautājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu sabiedrības dienaskārtībā. Arī mēs, “Reitan Convenience Latvia”, ticam, ka ilgtspējīga domāšana ir veids, kā sniegt savu ieguldījumu nākotnes attīstībā un mazināt savas darbības ekoloģisko nospiedumu vidē. Tāpēc mēs pastāvīgi pilnveidojam sasniedzamos mērķus un veicamos uzdevumus un mudinām arī mūsu partnerus ievērot līdzīgus principus. Mūsu sortiments pielāgojas ilgtspējīga un veselīga dzīvesveida kustībai un klientu vajadzībām. Piedāvājam arvien vairāk atbildīgi audzētu vai ražotu produktu un samazinām dzīvnieku izcelsmes izejvielas un kaitīgus konservantus sortimentā, nodrošinot dabai draudzīgas alternatīvas.

Dace Dovidena, “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja

Antropocēna stratēģija, PDF.