Caffeine atbalstīs Riga Pride nedēļu
bhj

Lai paustu solidaritāti LGBTQ cilvēku tiesībām Latvijā un pasaulē, kā arī veicinātu daudzveidīgas un iekļaujošas Latvijas sabiedrības veidošanu, no 29. maija līdz 4. jūnijam Caffeine ar dažādām aktivitātēm atbalstīs Riga Pride nedēļu.

Godinot un atbalstot katra cilvēka identitāti un personību, Riga Pride nedēļas laikā

Caffeine būs pieejama īpašā nedēļas kafija “Latte for all”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību.

“Mēs iestājamies par vienlīdzīgu attieksmi gan pret saviem darbiniekiem, gan klientiem, novēršot diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata. Mums ir svarīgi, lai ikviens cilvēks justos pieņemts un cienīts ne tikai mūsu uzņēmumā, bet arī sabiedrībā kopumā. Tikai mēs visi kopā varam veidot labāku un iekļaujošāku sabiedrību Latvijā, atbalstot viens otra dažādību,” saka Dace Dovidena, “Reitan Convenience Latvia” (Caffeine) valdes priekšsēdētāja.

Šogad Riga Pride aicina ikvienu atplaukt dažādībā un ieraudzīt tās skaistumu citos, tāpēc arī komunikācijā runās skaisti – “caur puķēm”. Šīs nedēļas laikā norisināsies vairāk nekā simt dažādu pasākumu, t. sk. Dažādības un iekļaušanas forums, starptautiska cilvēktiesībām un demokrātijai veltīta konference ar vairāku nozaru ekspertu dalību, daudzveidīgas diskusijas, darbnīcas, izstādes, kino seansi un koncerti.

Riga Pride organizē LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka” sadarbībā ar “Active Rainbow”, Latvijas Dažādības hartu, kultūrvietu “Skapis”, kvartālu “Briania” un daudzām citām nevalstiskajām organizācijām, kultūrvietām, uzņēmumiem un starptautiskajām institūcijām.