Dace Dovidena

Valdes priekšsēdētāja, CEO
dace.dovidena@reitanconvenience.lv

Dmitrijs Minajevs

Finanšu direktors
dmitrijs.minajevs@reitanconvenience.lv

Ilze Dumceva

Mārketinga un komunikācijas departamenta direktore
ilze.dumceva@reitanconvenience.lv

Vita Breidaka

Ilgtspējas vadītāja vita.breidaka@reitanconvenience.lv

Māris Emsiņš

Attīstības direktors
maris.emsins@reitanconvenience.lv

Ineta Legzdiņa

Komercdirektore
ineta.legzdina@reitanconvenience.lv

Normunds Kirejevs

Caffeine kafejnīcu tīkla direktors normunds.kirejevs@reitanconvenience.lv

Ingūna Strode

Pārtikas kvalitātes un ražošanas vadītāja
inguna.strode@reitanconvenience.lv

Antons Musatovs

IT direktors
antons.musatovs@reitanconvenience.lv