Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir labas korporatīvās pārvaldības elements, kas veicina SIA Reitan Convenience Latvia ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un uzticamību, tādēļ mēs atbalstam un veicinām godprātīgu trauksmes celšanu par iespējamiem pārkāpumiem mūsu darbībā, veicinot uzticību uzņēmumam un zīmoliem.

Ikviens darbinieks, sadarbības partneri un citi, kas ir daļa no Reitan Convenience Latvia uzņēmējdarbības, var celt trauksmi par konstatētu iespējamu noziedzīgu darījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu un brīdināt par pārkāpumiem, kas skar cilvēkus, uzņēmumu, sabiedrību vai vidi.

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Personāla departamenta vadītāja Ineta Vēze (ineta.veze@reitanconvenience.lv).

Reitan Convenience Latvia nodrošina trauksmes cēlāja un tā identitātes aizsardzību, Trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību. Ja trauksmes cēlējs ir iesniedzis anonīmu ziņojumu, tad šai personai nebūs iespējas saņemt Trauksmes celšanas likumā noteiktās aizsardzības garantijas. Tomēr arī anonīmu iesniegumu izskatīšana veicina iespējamo pārkāpumu novēršanu, ja iesniegumā ir pietiekami daudz informācijas, lai izskatītu konkrēto gadījumu.

Lai celtu trauksmi un ziņotu par pārkāpumu, ir jāsagatavo ziņojums – jāaizpilda trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa. Ziņojuma sagatavošanai var izmantot arī ziņojuma veidlapu, kas pieejama www.celtrauksmi.lv .

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

Ir pieejama iekšējās trauksmes celšanas sistēma:

  • nosūtot uz e – pasta adresi: trauksme@reitanconvenience.lv (ieteicamākais);
  • nosūtot pa pastu: Satekles iela 2b – 505, Rīga, LV-1045, adresējot vēstuli SIA “Reitan Convenience Latvia” un uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums Reitan Convenience Latvia”;
  • iesniedzot Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi „Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • ziņojot mutvārdos Atbildīgajai personai.

Konstatējot pārkāpumu, trauksmes cēlējs var celt trauksmi, izvēloties vienu no ārējiem trauksmes celšanas mehānismiem:

  • valsts pārvaldē, no kompetento institūciju saraksta izvēloties visatbilstošāko, papildus informācija par kompetentajām institūcijām pieejama interneta vietnē https://www.trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi;
  • trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, papildu informācija par trauksmes celšanu pieejama interneta vietnē trauksmescelejs.lv;
  • biedrībās un nodibinājumos, ieskaitot arodbiedrības.

Jūs varat pievienot maksājuma karti atverot “Iestatījumi” -> “Manas maksājuma kartes. Ja Jūs nevarat atrast šo sadaļu, pārliecinieties, ka esat veicis Mobilās aplikācijas atjauninājumu. Pārliecinieties, ka Jūsu internetbankas iestatījumos ir dota atļauja veikt maksājumus internetā ar šo karti.

Lojalitātes kartes unikālais numurs tiek ģenerēts un piešķirts, līdz ko Jūs pievienojaties Mobilai aplikācijai.

Katru gadu Caffeine uzkrājums par iepriekšējo kalendāro gadu tiek dzēsts 1.jūlijā. Vairāk https://www.caffeine.lv/lojalitate

Mēs varam nosūtīt tiešā mārketinga paziņojumus tikai tiem Mobilās aplikācijas lietotājiem, kuri devuši savu piekrišanu. To var izdarīt sadaļā “Iestatījumi” -> “Paziņojumi”. Piekrišanu var atcelt jebkurā laikā, mainot iestatījumus savā Mobilās aplikācijas kontā. Papildus visu informāciju par Caffeine mobilās lojalitātes aplikācijas un lojalitātes kartes programmas noteikumiem var iepazīties https://www.caffeine.lv/lojalitate , CAFFEINE sociālajos tīklos un mūsu kafejnīcās.

Karti var nebūt iespējams pievienot noteiktā interneta pirkumu apmaksas limita vai noteiktā dienas limita dēļ. Šos ierobežojumu iestatījumus jāpārbauda interneta bankā. Tāpat, pārliecinieties, ka esat pareizi ievadījis maksājuma kartes datus. Pārliecinieties, ka Jūsu internetbankas iestatījumos ir dota atļauja veikt maksājumus internetā ar šo karti.

Pārliecinieties, vai sadaļā “Iestatījumi” -> “Maksājuma uzstādījumi ” esat atlasījis “Izmantot maksājuma karti”. Turklāt, pārbaudiet, vai pievienotajā maksājuma kartē ir pietiekami daudz naudas, lai pabeigtu pirkumu. Ņemiet vērā, ka dienas laikā atļauts veikt ne vairāk kā 10 transakcijas no vienas kartes. Tas nozīmē, ka diennakts laikā varat caur Caffeine LV aplikāciju ar savu bankas karti norēķināties 10 reizes.

Ja pievienosiet vairāk nekā vienu maksājuma karti, tad ar nosaukumu palīdzību būs vieglāk atdalīt izvēloties maksājumu. Šī ir darbība drošības nolūkos.

Pārliecinieties, vai sadaļā “Iestatījumi” -> “Maksājumu iestatījumi” esat atlasījis “Izmantot Caffeine uzkrājumu”. Aktivizējot šo funkcionalitāti, barista pie kases redzēs jūsu Caffeine uzkrājuma atlikumu un par kafiju varēsiet norēķināties ar Caffeine uzkrājumu. Ja vēlaties izmantot savu dāvanu karti, atcerēties to pirms pirkuma aktivizēt, izvēloties dāvanu karti no izvēlnes pirmajā lapā un nospiežot pogu “Aktivizēt”.

Dāvanu kupons ir derīgs 90 dienas no iegādes brīža. Pēc tam kupons tiek neatgriezeniski dzēsts. Dāvanu kupons (5, 10, 20 Eur) jāaktivizē 90 dienu laikā, lai to pievienotu savam Caffeine uzkrājumam. Ja kupons šajā periodā netiks aktivizēts, tas tiks neatgriezeniski dzēsts. Kad kupons ir aktivizēts un pievienots Caffeine uzkrājumam, arī uz kuponiem attiecas Caffeine mobilās lojalitātes aplikācijas un lojalitātes kartes programmas noteikumi.

Gan kupona sūtītājam, gan saņēmējam ir jābūt Caffeine aplikācijai, un viņu tālruņu numuri ir jāsaglabā mobilās aplikācijas sadaļā “Iestatījumi” -> “Mans profils” . Pārliecinieties, ka saņēmējam ir Mobilās aplikācijas jaunākā versija.

Atsūtiet savu jautājumu un Lojalitātes kartes numuru (to atradīsiet sadaļā “Maks”, zem svītrkoda) uz e-pastu info@caffeine.lv

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams reģistrēties vai ielogoties, izmantojot Facebook. Aicinām Jūs izmantot citus autentifikācijas veidus.