Septembris – “Drosme sasveicināties” mēnesis
MOT Bruklene

MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Vissvarīgākā MOT sociālā misija ir veidot stipru jaunatni, kas iekļauj ikvienu. Stiprinot jauniešu mentālo veselību, tiek novērsta atstumšana, apsmiešana, vardarbība, atkarību izraisošo vielu lietošana, garīga rakstura problēmas un noziedzība. Arī mēs, Caffeine, esam MOT sadarbības partneri un atbalstītāji.

Lai aktualizētu iekļaušanas tēmu un uzsvērtu tieši pirmo iekļaušanas soli – sasveicināšanos- septembrī  MOT Latvija atgādina sveiciena būtisko nozīmi ar kampaņu “Drosme sasveicināties”, mudinot jauniešus un sabiedrību kopumā sākt sveicināt viens otru, neatkarīgi no  valodas, rases, ārējā izskata vai citām atšķirībām.

Diemžēl statistikas dati ir skarbi: katrs trešais Latvijas jaunietis ir saskāries ar bulingu un ņirgāšanos savā klasē. Lai aktualizētu iekļaušanas tēmu un uzsvērtu tieši pirmo iekļaušanas soli – sasveicināšanos- septembrī  MOT Latvija atgādina sveiciena būtisko nozīmi ar kampaņu “Drosme sasveicināties”, mudinot jauniešus un sabiedrību kopumā sākt sveicināt viens otru, neatkarīgi no  valodas, rases, ārējā izskata vai citām atšķirībām. Būtisku ietekmi uz jauniešu mentālo veselību atstājusi gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Liela daļa jauniešu kļuvuši noslēgtāki, neinteresējas par klases biedriem un iepriekš ilgstoši lietoto masku dēļ ir pieraduši nesveicināties.

Reizēm ir vajadzīga liela drosme, lai ieskatītos acīs un pasveicinātu kādu, kuru pazīstam, nemaz nerunājot par tiem, ko nepazīstam – skolasbiedru, kaimiņu, pārdevēju vai sētnieku pagalmā. Saruna un viens pateikts vārds otram cilvēkam var būt dienas labākais notikums. Tieši ar sveicienu sākas sarunas, draudzība, mīlestība un beidzas vientulība, naids, bēdas. Tāpēc ikviens septembrī tiek aicināts pasveicināt apkārt esošos un tādējādi veicināt iekļaujošu vidi.

Bērnu un pusaudžu psihiatre, Pusaudžu centra vadītāja Anete Masaļska atzīmē: “Ja mēs kādam ieskatāmies acīs un pasveicinām, tas nozīmē, ka mēs arī redzam šo cilvēku. Būt pamanītam ir cilvēka pamatvajadzība. Diemžēl, Latvijas sabiedrībā un jo īpaši jauniešu vidū, mēs otrā ne tikai neieklausāmies, bet bieži pat neievērojam. Jaunieši saskata iekļaušanu kā aktuālu problēmu, jūt mentālās veselības izaicinājumus un arvien mazāku nozīmi piešķir sveicienam. Biežāk pilnībā pieņemt citus spēj jaunieši ar ļoti labu mentālo veselību, tāpēc iekļaušanas procesā ļoti svarīga loma ir tieši vecākiem un vienaudžu videi.” 

Septembrī sveicināšanas nozīme tiks uzsvērta MOT skolās, medijos un sociālajos tīklos, kā arī Caffeine kafejnīcās no 18. līdz 24. septembrim tiks piedāvāta īpašā “Čau!” kafija.